Biuletyn Informacji Publicznej

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój

Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny

treść

Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny

Dane adresowe instytucji:

ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice Zdrój
tel: +48 (32) 449 21 01 fax: +48 (32) 449 21 17
e-mail: sekretariat@gozdroj.pl
www: www.gozdroj.pl

Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój WORR jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez Województwo Śląskie. Organem sprawującym nadzór nad zakładem jest Zarząd Województwa Śląskiego. W rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wojewody Śląskiego prowadzona jest dla zakładu księga rejestrowa pod numerem 000000012198. Zakład posiada osobowość prwaną i wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000007670.

BIP Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.