Biuletyn Informacji Publicznej

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

treść

Przetargi - wyniki

Dotyczy ogłoszenia na

Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach Zakładu Przyrodoleczniczego oraz w pomieszczeniach stołówki wraz z sanitariatami należących do Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. (znak sprawy: ZP-1-U/2019)

Dotyczy ogłoszenia na

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. (znak sprawy: ZP-5-D/2019)

Dotyczy ogłoszenia na

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. (znak sprawy: ZP-4-D/2019)

Dotyczy ogłoszenia na

Dostawa gazów medycznych i technicznych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. (znak sprawy: ZP-3-D/2019)

Dotyczy ogłoszenia na

Dostawa różnych produktów farmaceutycznych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. (znak sprawy: ZP-1-D/2019)

Dotyczy ogłoszenia na

Dostawa różnych artykułów żywnościowych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. (znak sprawy: ZP-11-D/2018)

Dotyczy ogłoszenia na

Dostawa różnych artykułów żywnościowych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. (znak sprawy: ZP-10-D/2018)

Dotyczy ogłoszenia na

Dostawa różnych artykułów żywnościowych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. (znak sprawy: ZP-8-D/2018)

Dotyczy ogłoszenia na

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. (znak sprawy: ZP-7-D/2018)

Dotyczy ogłoszenia na

Świadczenie usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach Zakładu Przyrodoleczniczego oraz w pomieszczeniach stołówki wraz z sanitariatami należących do Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. (znak sprawy: ZP-1-U/2018)

Dotyczy ogłoszenia na

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. (znak sprawy: ZP-6-D/2018)

Dotyczy ogłoszenia na

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. (znak sprawy: ZP-5-D/2018)

Dotyczy ogłoszenia na

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. w Goczałkowicach - Zdroju (znak sprawy: ZP-4-D/2018)

Dotyczy ogłoszenia na

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach należących do Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. w celu zwiększenia poziomu energii ze źródeł odnawialnych (znak sprawy: ZP-1-RB/2018)

Dotyczy ogłoszenia na

Dostawa artykułów żywnościowych - warzyw i owoców dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. (znak sprawy: ZP-3-D/2018)

Dotyczy ogłoszenia na

Dostawa środków czystości dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. (znak sprawy: ZP-2-D/2018)

Dotyczy ogłoszenia na

Dostawa artykułów żywnościowych - warzyw i owoców dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. (znak sprawy: ZP-1-D/2018 )

Dotyczy ogłoszenia na

Dostawa różnych produktów farmaceutycznych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. (znak sprawy: ZP-10-D/2017)

Dotyczy ogłoszenia na

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach należących do Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. w celu zwiększenia poziomu energii ze źródeł odnawialnych (znak sprawy: ZP-1-RB/2017)

Dotyczy ogłoszenia na

Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. (znak sprawy: ZP-9-D/2017)

Dotyczy ogłoszenia na

Dostawa różnych artykułów żywnościowych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. (znak sprawy: ZP-8-D/2017)

Dotyczy ogłoszenia na

Dostawa różnych artykułów żywnościowych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. (znak sprawy: ZP-7-D/2017)

Dotyczy ogłoszenia na

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. w Goczałkowicach Zdroju.

Dotyczy ogłoszenia na

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój w Goczałkowicach -Zdroju (znak sprawy: ZP-5-D/2017)

Dotyczy ogłoszenia na

Dostawa środków czystości dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.

Dotyczy ogłoszenia na

Dostawa produktów farmaceutycznych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. 2 ZP-4-D/2017

Dotyczy ogłoszenia na

DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA POTRZEB UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ (maj listopad 2017r.)

Dotyczy ogłoszenia na

Dostawa różnych produktów farmaceutycznych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.

Dotyczy ogłoszenia na

Dostawa różnych produktów farmaceutycznych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. 2

Dotyczy ogłoszenia na

Przebudowa pawilonu sanatoryjnego LIMBA w Uzdrowisku Goczałkowice Zdrój w miejscowości Goczałkowice Zdrój przy ulicy Uzdrowiskowej na działce nr 2411/36

Dotyczy ogłoszenia na

DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA POTRZEB UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

Dotyczy ogłoszenia na

Dostawa różnych produktów farmaceutycznych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.

Dotyczy ogłoszenia na

Dostawa gazów medycznych i technicznych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice -Zdrój w Goczałkowicach-Zdroju - ZP/5-D/2016

Dotyczy ogłoszenia na

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W PAWILONIE PERGOLA NA POKOJE SANATORYJNE WRAZ Z WĘZŁAMI SANITARNYMI W UZDROWISKU GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Sp. z o.o. ZP-1-Rb/2016

Dotyczy ogłoszenia na

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice -Zdrój w Goczałkowicach-Zdroju

Dotyczy ogłoszenia na

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice -Zdrój w Goczałkowicach-Zdroju

Dotyczy ogłoszenia na

Dostawa środków czystości dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. ZP- 2 -D/2016

Dotyczy ogłoszenia na

DOSTAWA LEKÓW DLA POTRZEB UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ sp. z o.o. ZP-1-D/2016

Dotyczy ogłoszenia na

DOSTAWA NABIAŁU, TŁUSZCZY,WARZYW KORZENIOWYCH, ŚWIEŻYCH I PRZETWORZONYCH DLA POTRZEB UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ sp. z o.o. - ZP- 9-D/2015

Dotyczy ogłoszenia na

DOSTAWA MIĘSA,WĘDLIN,ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH SYPKICH I RÓŻNYCH DLA POTRZEB UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ sp. z o.o. ZP-7-D/2015

Dotyczy ogłoszenia na

DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA POTRZEB UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ sp. z o.o.

Dotyczy ogłoszenia na

DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA POTRZEB UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ sp. z o.o. ZP-6-D/2015

Dotyczy ogłoszenia na

Remont pokoi wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych w budynkach Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. ZP-3-Rb/2015 skasuj "skasuj"

Dotyczy ogłoszenia na

Remont niecki basenu wielostrumieniowego wraz z wymianą folii basenowej w Pawilonie nr I Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój ZP-2-Rb/2015

Dotyczy ogłoszenia na

Remont budynku polegający na przemurowaniu kominów ponad dachem ,wymianę rynien i rur spustowych, wymianę obróbek blacharskich gzymsów i attyk naprawę zniszczonych tynków gzymsów w Budynku Administracji Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. ZP-1-Rb/2015

Dotyczy ogłoszenia na

DOSTAWA PRODUKTU LECZNICZEGO DLA POTRZEB UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ sp. z o.o. ZP-5-D/2015

Dotyczy ogłoszenia na

DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA POTRZEB UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ sp. z o.o. ZP-4-D/2015

Dotyczy ogłoszenia na

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ SP. Z O.O. ZP-3-D/2015

Dotyczy ogłoszenia na

?Zakup wraz z dostawą środków czystości dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.?

Dotyczy ogłoszenia na

Zakup wraz z dostawą leków na potrzeby Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. ? ZP ? 1 ?D/2015

Dotyczy ogłoszenia na

DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA POTRZEB UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ sp. z o.o. ZP-8-D/2014

Dotyczy ogłoszenia na

?DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA POTRZEB UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE ? ZDRÓJ SP. Z O.O. ZP 7 D/2014

Dotyczy ogłoszenia na

DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA POTRZEB UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ SP. Z O.O ZP 6 D/2014

BIP Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.