Biuletyn Informacji Publicznej

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

treść

Przetargi - wyniki

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:
Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres pocztowy
Ulica: ul. Uzdrowiskowa 54
Miejscowość: Goczałkowice-Zdrój
Kod pocztowy: 43-230 Goczałkowice-Zdrój

Dotyczy ogłoszenia przetag nieograniczony na:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r. Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice - Zdrój zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017r.

Nazwa dokumenuplik do pobraniaData publikacji
plan postępowań na 2017r.pobierz2017-05-17 17:44:22

BIP Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.