Biuletyn Informacji Publicznej

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

treść

Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestry i ewidencje

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. prowadzi w/w rejestry i ewidencje służące do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Prowadzona dokumentacja do użytku wewnętrznego udostępniana jest pracownikom Spółki w miarę istotnych potrzeb, natomiast do użytku zewnętrznego przekazywana jest zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami prawa.Rejestry i ewidencje prowadzone w Spółce
1. Księga uchwały Rady Nadzorczej
2. Księga uchwał Zarządu Spółki
3. Rejestry wewnętrznych aktów normatywnych Spółki:
-rejestr umów
-rejestr zarządzeń
-rejestr procedurami
-itp

Formatka BIP

Data publikacji 2014-11-18 17:48

Data aktualizacji 2014-11-18 17:48

Opublikował Rafał Mika

BIP Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego