Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:
Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres pocztowy:
Ulica: ul. Uzdrowiskowa 54
Miejscowość: Goczałkowice-Zdrój
Kod pocztowy: 43-230 Goczałkowice-Zdrój

Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice -Zdrój w Goczałkowicach-Zdroju 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice -Zdrój w Goczałkowicach-Zdroju
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ wykaz punktów poboru.
3. Przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie rocznym z podziałem na taryfy:
C11 - 6 800 kWh
B21 - 960 000 kWh
G11 - 350 kWh

Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 01.08.2016r. do 31.07.2017r. wynosi 967 150 kWh.

4. Zastrzega się, iż liczba punktów poboru i moc umowna, taryfa zabezpieczenia przedlicznikowe jak również grupa przyłączeniowa w okresie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie. Po przeprowadzonym postępowaniu Wykonawca (dostawca energii) zawrze z Zamawiającym jedną umowę ogólną na dostawę energii elektrycznej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zestaw załączników 7z 2.24 MB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 31 lipiec 2019 10:46 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 07 sierpień 2019 07:56 Administrator