postępowanie prowadzone w trybie  przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości zamówienia  nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
ogłoszenie o zamówieniu pdf 5.96 MB Aurelia Wójcik
SIWZ pdf 11.78 MB Aurelia Wójcik
załącznik nr 1 do siwz - formularz ofertowy doc 54.50 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 2 do siwz - oświadczenie zip 43.20 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 4 do siwz - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 570.98 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 3 do siwz - projekt umowy pdf 438.24 KB Aurelia Wójcik
zapytanie i wyjaśnienie do siwz nr 1 pdf 636.67 KB Aurelia Wójcik
zapytanie i wyjaśnienie do siwz nr 2 pdf 518.11 KB Aurelia Wójcik
informacja z otwarcia ofert pdf 400.25 KB Aurelia Wójcik
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 450.35 KB Aurelia Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 05 grudzień 2019 11:27 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 grudzień 2019 11:34 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 grudzień 2019 11:48 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 grudzień 2019 11:49 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 grudzień 2019 11:50 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 grudzień 2019 11:51 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 grudzień 2019 11:52 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 grudzień 2019 11:54 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 05 grudzień 2019 12:05 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 grudzień 2019 08:25 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 grudzień 2019 10:15 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 grudzień 2019 13:16 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 styczeń 2020 14:20 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony. środa, 17 marzec 2021 08:18 Patryk Figiel