postępowanie prowadzone  jest w trybie  przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości zamówienia  nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 214 000 euro

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
ogłoszenie o zamówieniu pdf 6.21 MB Aurelia Wójcik
SIWZ pdf 8.18 MB Aurelia Wójcik
załącznik nr 1 do siwz - formularz ofertowy doc 53.00 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 2 do siwz - oświadczenie zip 41.64 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 3 do siwz - projekt umowy pdf 612.65 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 4 do siwz - formularz asortymentowo - cenowy zip 64.73 KB Aurelia Wójcik
zapytanie i wyjaśnienie do siwz pdf 352.10 KB Aurelia Wójcik
informacja z otwarcia ofert pdf 764.77 KB Aurelia Wójcik
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 1,005.57 KB Aurelia Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 18 marzec 2020 13:25 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 marzec 2020 13:26 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 marzec 2020 13:26 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 marzec 2020 13:27 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 marzec 2020 13:27 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 marzec 2020 13:28 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 marzec 2020 13:28 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony. środa, 18 marzec 2020 13:30 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 marzec 2020 13:25 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 marzec 2020 13:56 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27 kwiecień 2020 12:58 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony. środa, 17 marzec 2021 08:24 Patryk Figiel