postępowanie prowadzone  w trybie  przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości zamówienia  nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty  214 000 euro

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
ogłoszenie o zamówieniu pdf 5.28 MB Aurelia Wójcik
załącznik nr 1 - formularz ofertowy doc 50.50 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy zip 41.81 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 3 - istotne postanowienia umowne pdf 325.47 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 1A - formularz cenowy doc 126.50 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 4 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 516.35 KB Aurelia Wójcik
SIWZ pdf 8.62 MB Aurelia Wójcik
modyfikacja siwz pdf 291.34 KB Aurelia Wójcik
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 240.90 KB Aurelia Wójcik
zapytanie i wyjaśnienie do siwz zip 2.02 MB Aurelia Wójcik
informacja z otwarcia ofert pdf 371.13 KB Aurelia Wójcik
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 394.40 KB Aurelia Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 03 lipiec 2020 14:38 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 03 lipiec 2020 14:40 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 03 lipiec 2020 14:51 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 03 lipiec 2020 14:53 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 03 lipiec 2020 14:54 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 03 lipiec 2020 14:55 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 03 lipiec 2020 16:35 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 06 lipiec 2020 09:50 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 06 lipiec 2020 12:10 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 06 lipiec 2020 12:10 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 lipiec 2020 12:59 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 16 lipiec 2020 12:59 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04 sierpień 2020 17:49 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony. środa, 17 marzec 2021 08:25 Patryk Figiel