postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia  nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 350 000

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
ogłoszenie o zamówieniu pdf 5.19 MB Aurelia Wójcik
SIWZ pdf 9.41 MB Aurelia Wójcik
załącznik nr 1 - formularz ofertowy docx 26.16 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 2 - oświadczenie zip 42.47 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 3 - projekt umowy pdf 508.44 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 5 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zip 638.23 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 4 - przedmiar robót zip 30.48 KB Aurelia Wójcik
informacja z otwarcia ofert pdf 383.52 KB Aurelia Wójcik
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 382.64 KB Aurelia Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 25 sierpień 2020 14:37 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 sierpień 2020 14:37 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25 sierpień 2020 14:41 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25 sierpień 2020 14:42 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25 sierpień 2020 14:45 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25 sierpień 2020 14:49 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25 sierpień 2020 14:49 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25 sierpień 2020 14:50 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 25 sierpień 2020 17:52 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 wrzesień 2020 13:41 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 wrzesień 2020 19:16 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony. środa, 17 marzec 2021 08:25 Patryk Figiel