postępowanie prowadzone  w trybie  przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia  nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 214 000 euro

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
ogłoszenie o zamówieniu pdf 4.51 MB Aurelia Wójcik
SIWZ pdf 8.03 MB Aurelia Wójcik
załącznik nr 1 - formularz ofertowy doc 51.00 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 2 - oświadczenie zip 42.52 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 3 - projekt umowy pdf 675.06 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 5 - formularz asortymentowo - cenowy xlsx 12.17 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 4 - przedmiar robót zip 1.59 MB Aurelia Wójcik
załącznik nr 4 do siwz - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 1.59 MB Aurelia Wójcik
modyfikacja siwz pdf 272.21 KB Aurelia Wójcik
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 241.12 KB Aurelia Wójcik
zapytanie i wyjaśnienie do siwz pdf 732.53 KB Aurelia Wójcik
informacja z otwarcia ofert pdf 632.15 KB Aurelia Wójcik
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 878.65 KB Aurelia Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 25 sierpień 2020 17:35 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25 sierpień 2020 17:35 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25 sierpień 2020 17:36 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25 sierpień 2020 17:36 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25 sierpień 2020 17:37 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25 sierpień 2020 17:38 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25 sierpień 2020 17:48 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25 sierpień 2020 17:50 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 25 sierpień 2020 18:08 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26 sierpień 2020 09:21 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28 sierpień 2020 11:55 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28 sierpień 2020 11:55 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 31 sierpień 2020 13:45 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 04 wrzesień 2020 14:00 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16 wrzesień 2020 14:54 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony. środa, 17 marzec 2021 08:25 Patryk Figiel