postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości zamówienia  nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 214 000 euro

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
ogłoszenie o zamówieniu pdf 4.26 MB Aurelia Wójcik
SIWZ pdf 7.77 MB Aurelia Wójcik
załącznik nr 1 - formularz ofertowy doc 44.50 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy zip 42.61 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 3 - projekt umowy pdf 671.54 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 4 - formularz asortymentowo - cenowy ods 23.65 KB Aurelia Wójcik
informacja z otwarcia ofert pdf 379.23 KB Aurelia Wójcik
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 378.17 KB Aurelia Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 05 listopad 2020 12:38 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 listopad 2020 12:39 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 listopad 2020 12:49 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 05 listopad 2020 12:50 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 05 listopad 2020 12:50 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 listopad 2020 12:50 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 listopad 2020 16:58 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 listopad 2020 17:29 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony. środa, 17 marzec 2021 08:26 Patryk Figiel