Pomiń linki

RODO

 1. Informacja Administratora danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że :

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. z siedziba w Goczałkowicach-Zdroju 43-230 ul. Uzdrowiskowa 54, telefon : 32 449 2101
  2. Kontakt z osobą dbającą o ochronę powierzonych przez Panią/Pana danych osobowych jest zapewniony pod adresem e-mail: iod@gozdroj.pl lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora Danych Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :
  1. a. świadczenia usług medycznych na podstawie
   art. 6 ust 1 pkt d , art. 9 ust. 2 pkt c i h. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  2. b. przeprowadzenia procesu meldunkowego i ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu nieopłaconych obciążeń, czy powstałych szkód materialnych w związku z pobytem na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i b .ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 3. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych będą NFZ, ZUS oraz inne uprawomocnione organy państwowe, jak również podmioty z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. 20 lat dokumentacja medyczna
  2. 10 lat zdjęcie RTG,
  3. 5 lat skierowania oraz zlecenia,
  4. do czasu żądania usunięcia zgodnie z „prawem do bycia zapomnianym”, pod warunkiem, że nie obowiązuje ustawa o dokumentacji medycznej (w przypadku świadczenia usług medycznych)
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r
 7. W przypadku niepodania danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa nastąpi odmówienie wykonania usług medycznych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne a w pozostałych dobrowolne
 8. Informacja o prowadzonym rejestrze zbiorów danych
  1. Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 36a ust. 2, pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.,o ochronie danych osobowych, (tj. Dz. U. 2016, poz. 922, z późn. zm.), w Uzdrowisku prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji rejestr zbiorów danych, którego treść udostępniana jest każdemu zainteresowanemu do przeglądania w siedzibie Uzdrowiska.