Pomiń linki

RODO

 1. Informacja Administratora danych osobowych
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że :
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. z siedziba w Goczałkowicach-Zdroju 43-230 ul. Uzdrowiskowa 54, telefon : 32 449 2101
  2. Kontakt z osobą dbającą o ochronę powierzonych przez Panią/Pana danych osobowych jest zapewniony pod adresem e-mail: iod@gozdroj.pl lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora Danych Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :
  1. a. świadczenia usług medycznych na podstawie
   art. 6 ust 1 pkt d , art. 9 ust. 2 pkt c i h. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  2. b. przeprowadzenia procesu meldunkowego i ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu nieopłaconych obciążeń, czy powstałych szkód materialnych w związku z pobytem na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i b .ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  3. realizacji umówart. 6 ust 1 pkt a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgodart. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 3. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych będą NFZ, ZUS oraz inne uprawomocnione organy państwowe, jak również podmioty z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r
 7. W przypadku niepodania danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa nastąpi odmówienie wykonania usług medycznych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne a w pozostałych dobrowolne