Pomiń linki

Zagłosuj na nasz projekt w IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

W tym roku prosimy o pomoc w zdobyciu funduszy na realizację projektu z PULI REGIO  na:

W ramach powyższego projektu przewiduje się oczyszczenie i przygotowanie bezpiecznego podłoża, wyposażenie placu w nowoczesne estetyczne i atrakcyjne dla dzieci urządzenia. Plac zabaw sprzyjać będzie nie tylko zabawie ale również poprawie kondycji fizycznej u dzieci. Tym samym projekt przyczyni się do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, a także pozwoli na stworzenie przestrzeni, która urozmaici spędzanie wolnego czasu pacjentów przebywających na leczeniu w szpitalu.

http://https://bo.slaskie.pl/bo/projekty/4?stage=3#podregion2