Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:
Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres pocztowy:
Ulica: ul. Uzdrowiskowa 54
Miejscowość: Goczałkowice-Zdrój
Kod pocztowy: 43-230 Goczałkowice-Zdrój

Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. (znak sprawy: ZP-7-D/2018) postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 30 lipiec 2019 10:27 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 07 sierpień 2019 07:41 Administrator