Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. prowadzi w/w rejestry i ewidencje służące do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Prowadzona dokumentacja do użytku wewnętrznego udostępniana jest pracownikom Spółki w miarę istotnych potrzeb, natomiast do użytku zewnętrznego przekazywana jest zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami prawa.Rejestry i ewidencje prowadzone w Spółce 
1. Księga uchwały Rady Nadzorczej 
2. Księga uchwał Zarządu Spółki 
3. Rejestry wewnętrznych aktów normatywnych Spółki: 
-rejestr umów 
-rejestr zarządzeń 
-rejestr procedurami 
-itp

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 24 lipiec 2019 13:11 Administrator