postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia  nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro,

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
ogłoszenie o zamówieniu pdf 6.18 MB Aurelia Wójcik
SIWZ pdf 9.05 MB Aurelia Wójcik
załącznik nr 1 - formularz ofertowy doc 54.50 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 2 - oświadczenie zip 43.04 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 3 - projekt umowy pdf 618.19 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 4 - formularz asortymentowo - cenowy zip 71.20 KB Aurelia Wójcik
zapytanie i wyjaśnienie do siwz pdf 936.96 KB Aurelia Wójcik
zapytanie i wyjaśnienie do siwz nr 2 pdf 1.63 MB Aurelia Wójcik
zapytanie i wyjaśnienie do siwz nr 3 pdf 1.36 MB Aurelia Wójcik
poprawiony załącznik nr 1 - formularz ofertowy doc 55.00 KB Aurelia Wójcik
informacja z otwarcia ofert pdf 616.30 KB Aurelia Wójcik
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 726.58 KB Aurelia Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 02 styczeń 2020 13:48 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 styczeń 2020 13:54 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 styczeń 2020 13:58 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 styczeń 2020 13:59 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 styczeń 2020 12:17 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 08 styczeń 2020 14:24 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 styczeń 2020 14:19 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 styczeń 2020 15:37 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 styczeń 2020 15:37 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 styczeń 2020 15:38 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 styczeń 2020 15:39 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 styczeń 2020 15:40 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 styczeń 2020 13:37 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 31 styczeń 2020 17:14 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony. środa, 17 marzec 2021 08:23 Patryk Figiel