postępowanie prowadzone jw trybie  przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia  nie przekraczającą wyrażoną w złotych równowartość kwoty 214 000 euro

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
SIWZ pdf 9.00 MB Aurelia Wójcik
załącznik nr 1 - formularz ofertowy doc 52.00 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 2 - oświadczenie zip 42.24 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 4 - formularz asortymentowo - cenowy xls 106.00 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 5 - oświadczenie o produktach pdf 192.44 KB Aurelia Wójcik
załącznik nr 3 - projekt umowy pdf 433.50 KB Aurelia Wójcik
ogłoszenie o zamówieniu pdf 5.75 MB Aurelia Wójcik
zapytanie i wyjaśnienie do siwz pdf 1.42 MB Aurelia Wójcik
informacja z otwarcia ofert pdf 530.42 KB Aurelia Wójcik
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 564.98 KB Aurelia Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 listopad 2020 15:03 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 listopad 2020 15:04 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 listopad 2020 15:04 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 listopad 2020 15:05 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 listopad 2020 15:05 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 listopad 2020 15:08 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 listopad 2020 15:52 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 listopad 2020 15:52 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 24 listopad 2020 13:50 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 listopad 2020 18:04 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 18 grudzień 2020 17:44 Aurelia Wójcik
Artykuł został zmieniony. środa, 17 marzec 2021 08:26 Patryk Figiel