Pomiń linki

Elektroniczna rejestracja pacjenta

  Wybierz poradnię:  Klauzula Informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. z siedziba w Goczałkowicach-Zdroju 43-230 ul. Uzdrowiskowa 54, telefon : 32 449 2101
  Kontakt z osobą dbającą o ochronę powierzonych przez Panią/Pana danych osobowych jest zapewniony pod adresem e-mail: iod@gozdroj.pl lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora Danych Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :
  przeprowadzenia procesu elektronicznej rejestracji na wybranej świadczenie na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  świadczenia usług medycznych na podstawie art. 6 ust 1 pkt d art. 9 ust. 2 pkt c i h. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być NFZ oraz inne uprawomocnione organy państwowe, jak również podmioty z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia.
  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  W przypadku niepodania danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa nastąpi odmówienie wykonania usług medycznych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne a w pozostałych dobrowolne.