Pomiń linki

Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci „Stokrotka”

Szpital Stokrotka

ul. Uzdrowiskowa 49
43-230 Goczałkowice-Zdrój
tel. 32/449 20 44
Fax 32/449 20 44
stokrotka@gozdroj.pl

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.
NIP 638 – 18-11 – 134
Regon 000291888
KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS   kapitał zakładowy: 29 090 000 zł — wniesiony w całości

ING Bank Śląski S.A. O/Pszczyna
Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839

Kontakt

Chcesz odwiedzić nasze uzdrowisko? Masz pytania?  Skontaktuj się z nami.

Uzdrowisko

Recepcja: (32) 449 20 00

Sekretariat: (32) 449 21 01

Fax: (32) 449 21 17

Email: biuro@gozdroj.pl

Obsługa medyczna

Rejestracja, szpital: (32) 449 20 31

Planowanie, rejestracja, poradnia: (32) 449 20 02

Email: cop@gozdroj.pl

Szpital dziecięcy Stokrotka

Rejestracja, szpital: (32) 449 20 44

Planowanie, rejestracja, poradnia: (32) 449 20 44

Email: stokrotka@gozdroj.pl