Pomiń linki

Szpital reumatologiczno-rehabilitacyjny

Leczenie NFZ

Szpital reumatologiczno-rehabilitacyjny

Szpital dysponuje 104 łóżkami w dwóch oddziałach: Reumatologicznym oraz Rehabilitacyjnym, ponad to połączony jest z Zakładem Przyrodoleczniczym, gdzie pacjenci mają możliwość odzyskać sprawność fizyczną.

Schorzenia objęte leczeniem:

Choroby reumatyczne (reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroby układowe tkanki łącznej)

Choroby zwyrodnieniowe stawów obwodowych i kręgosłupa

Choroby metaboliczne

Wady narządu ruchu, stany po urazach i zabiegach ortopedycznych, osteoporoza

Choroby tętnic (miażdżycowej zarostowe zapalenie tętnic)

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia szpital zapewnia:

Całodobową opiekę medyczną

Specjalistyczną diagnostykę

Leczenie farmakologiczne

Rehabilitację ruchową

Leczenie balneologiczne ( z użyciem tworzyw naturalnych jak solanka i borowiny z własnych złóż)

Wyżywienie i zakwaterowanie

Szpital przyjmuje chorych z terenu całej Polski. Leczenie finansowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Oddział reumatologiczny

Na oddział Reumatologiczny kierować może lekarz rodzinny POZ oraz lekarze poradni specjalistycznych, wypełniając skierowanie bezpośrednio do naszej placówki. Pacjenci są przyjmowani w kolejności skierowań, w miarę wolnych miejsc lub w trybie pilnym.

Oddział rehabilitacyjny

Na Oddział Rehabilitacyjny skierowanie jest wystawiane przez: lekarzy oddziałów urazowo—ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, oraz wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych. W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych skierowanie może być również wystawione przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej, urazowo—ortopedycznej i reumatologicznej. Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna lub kopia, potwierdzająca rozpoznanie. Pacjenci są przyjmowani w kolejności skierowań, w miarę wolnych miejsc lub w trybie pilnym.

Wystawione skierowanie należy dostarczyć osobiście do Działu Obsługi Medycznej lub drogą pocztową na adres:

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.
Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny
Dział Obsługi Medycznej
ul. Uzdrowiskowa 54
43–230 Goczałkowice-Zdrój

Kontakt

Chcesz odwiedzić nasze uzdrowisko? Masz pytania?  Skontaktuj się z nami.

Uzdrowisko

Recepcja: (32) 449 20 00

Sekretariat: (32) 449 21 01

Fax: (32) 449 21 17

Email: sekretariat@gozdroj.pl

Obsługa medyczna

Rejestracja, szpital: (32) 449 20 31

Planowanie, rejestracja, poradnia: (32) 449 20 02

Email: cop@gozdroj.pl

Szpital dziecięcy Stokrotka

Rejestracja, szpital: (32) 449 20 44

Planowanie, rejestracja, poradnia: (32) 449 20 44

Email: stokrotka@gozdroj.pl