Pomiń linki

Regulaminy

Zarząd Uzdrowiska będzie Państwu bardzo wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego
regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych
Gości.
1. Pokój w Uzdrowisku na pobyt hotelowy wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 12:00, a kończy się w dniu następnym
śniadaniem. Pokój należy opuścić do godziny 10:00.
3. Pokój w Uzdrowisku na pobyt rehabilitacyjny liczony jest w osobodniach (ze słownika –
«jednostka obliczeniowa równa jednemu dniowi przebytemu gdzieś przez jedną osobę»).
4. Pobyt rehabilitacyjny rozpoczyna się o godzinie 10:00 (obiadem w dniu przyjazdu),
a kończy się kolacją. Pokój należy opuścić do godziny 19:00.
5. W Uzdrowisku zachowanie ciszy nocnej obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00.
6. Uzdrowisko uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
7. Uzdrowisko ma obowiązek zapewnić:
 zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
 profesjonalną i uprzejmą obsługę,
 codzienne sprzątanie pokoju (w dni robocze) i wymianę ręczników co 7 dni oraz
wymianę pościeli co 14 dni. Gość może zażyczyć sobie dodatkowej wymiany pościeli,
ręczników oraz prześcieradła zabiegowego zgodnie z cennikiem Uzdrowiska. Sprzątanie
odbywa się niezależnie od obecności Gościa w pokoju.
 wykonywanie niezwłocznie niezbędnej naprawy urządzeń lub w przypadku braku
możliwości szybkiego usunięcia usterek, zaproponowanie przeniesienia do innego
pokoju w miarę dostępności łóżek.
8. Na życzenie Gościa Uzdrowisko świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 udziela informacji związanych z pobytem i usługami świadczonymi w Uzdrowisku,
 przechowuje w depozycie pieniądze i niewielkie przedmioty wartościowe w czasie
pobytu Gościa w Uzdrowisku;
9. Uzdrowisko nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych
przez osoby korzystające z usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu
cywilnego.
10. Gość powinien zawiadomić Recepcję Uzdrowiska o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej
stwierdzeniu.
11. Uzdrowisko nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdu należącego
do Gościa.
12. Gość Uzdrowiska ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia,
zabrudzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych
z jego przyczyny lub z przyczyn leżących po stronie odwiedzających go osób.
13. Każdorazowo opuszczając pokój Gość zobowiązany jest do wyłączenia urządzeń
pobierających prąd i wodę, zamknięcia okien i drzwi.
14. Gość Uzdrowiska nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął
okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
15. Zabrania się spożywania alkoholu przez kuracjuszy na terenie budynków sanatoryjnych
Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój.
16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest palenie papierosów oraz
używanie urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju. Bezpodstawne
uruchomienie alarmu pożarowego będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty 500 zł,
zgodnie z cennikiem Uzdrowiska. Ponadto zabrania się przechowywania materiałów
łatwopalnych, żrących, wybuchowych oraz wydzielających przykrą woń.
17. Uzdrowisko może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco
naruszył regulamin Uzdrowiska wyrządzając szkodę w mieniu Uzdrowiska lub Gościa
wyrządzającego szkodę innym w tym: pozostałym Gościom, pracownikom Uzdrowiska
lub innym osobom przebywającym w Uzdrowisku.
18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju
uzdrowiskowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku
nie otrzymania takiej dyspozycji Uzdrowisko przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
Po upływie tego terminu Uzdrowisko nie odpowiada za ich przechowywanie i zwrot.
19. Meldując się na pobyt w Uzdrowisku, automatycznie wyraża się zgodę na akceptacje
powyższego regulaminu.