Pomiń linki

Dofinansowanie zakupu urządzeń robotycznych do rehabilitacji

Dofinansowanie zakupu urządzeń robotycznych do rehabilitacji dla pacjentów Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój sp. z o.o. ze środków Subfunduszu terapeutyczno–innowacyjnego Funduszu Medycznego.

W dniu 31 października 2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia oraz Uzdrowiskiem Goczałkowice – Zdrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawarta umowa nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.W-22824/2023/772/156 na udzielenie w 2023 r. dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

DOFINANSOWANIE: 613 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 613 000,00 zł

Celem realizacji zadania jest doposażenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej polegające na zakupie urządzeń robotycznych dla pacjentów po operacjach i zabiegach ortopedycznych co umożliwi ich powrót do aktywności zawodowej i społecznej. Wykorzystanie robotów w rehabilitacji zwiększa jej skuteczność oraz umożliwia leczenie większej liczby pacjentów.