Pomiń linki

O szpitalu

Szpital Stokrotka

Szpital dziecięcy Stokrotka
Szpital dziecięcy Stokrotka - galeria środek

Świadczenia zdrowotne udzielane w Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci „Stokrotka” to działania medyczne z zakresu rehabilitacji, balneologii, reumatologii, ortopedii, neurologii oraz pediatrii.

Powyższe świadczenia udzielane są w ramach stacjonarnej opieki zdrowotnej szpitalnej oraz uzdrowiskowej. Posiadamy w swojej strukturze Szpital Uzdrowiskowy dla Dzieci oraz Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci.

Profil naszej placówki ukierunkowany jest na realizację zadań mających na celu zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci i młodzieży.

W Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci „Stokrotka” leczymy pacjentów ze schorzeniami:

spowodowanymi wrodzonymi lub nabytymi uszkodzeniami układu kostno-stawowego, w tym skrzywienia kręgosłupa, przykurcze stawowe pochodzenia pourazowego lub neurogennego, stany po złamaniach lub wydłużeniach kończyn i innych zabiegach ortopedycznych, choroba Perthesa, artropatie

układu mięśniowego: dystrofie, miopatie

neurologicznymi, ujawniającymi się w nieprawidłowym funkcjonowaniu układu ruchu: mózgowe porażenie dziecięce lub niedowłady pourazowe, wrodzone wady OUN, polineuropatie

Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia nie ponoszą odpłatności za koszty leczenia, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Leczeniem, usprawnianiem i opieką nad dziećmi zajmuje się wykwalifikowany personel. Zespół ten tworzą lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, pediatrii, neurologii dziecięcej, balneologii i medycyny fizykalnej, fizjoterapeuci oraz personel pielęgniarski i pomocniczy.

Zabiegi rehabilitacyjne odbywają się w zakładzie przyrodoleczniczym zlokalizowanym w miejscu zakwaterowania dzieci. Rehabilitacja prowadzona jest między innymi w basenie, w gabinetach fizykoterapii, salkach UGUL, sali gimnastycznej w ramach kinezyterapii grupowej lub indywidualnej w zależności od schorzenia pacjenta.

Wykonujemy również zabiegi z zakresu hydroterapii, masaży leczniczych oraz terapii zajęciowej.

Dzieci leczące się w Stokrotce realizują obowiązek szkolny w Zespole Szkół przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. (aktywny link).W jego skład wchodzi szkoła podstawowa  i liceum ogólnokształcące. Z powodu porannych zabiegów lekcje odbywają się w godzinach popołudniowych.

Zajęcia prowadzone są, zgodnie z założeniami reformy i pedagogiki leczniczej, nowoczesnymi metodami nauczania. Dzięki systematycznej nauce, dzieci nie nabywają zaległości, mają szansę rozwijać swoje pasje i zainteresowania dzięki zajęciom dodatkowym oraz aktywnie spędzają czas. W szkole działa biblioteka, organizowane są różne konkursy i zabawy z opiekunami.

Każdy uczeń kończący pobyt, otrzymuje zaświadczenie o spełnieniu obowiązku szkolnego wraz z wykazem uzyskanych ocen z poszczególnych przedmiotów oraz opinią z zachowania.
Szkoły macierzyste mają obowiązek respektowania ocen uzyskanych przez dziecko  w szkole sanatoryjnej.

Teren szpitala jest otoczony zielenią, terenem rekreacyjnym , miejscem na ognisko oraz boiskiem do dyspozycji dzieci. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się piękny Park Zdrojów.

Szpital dziecięcy Stokrotka - galeria środek

Szpital Uzdrowiskowy dla Dzieci dysponuje 90 miejscami noclegowymi.
Turnus sanatoryjny trwa 27 dni. W ramach pobytu dziecko ma zagwarantowane:

zakwaterowanie

minimum 3 zabiegi dziennie

5 posiłków dziennie

całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską

zajęcia edukacji szkolnej

Skierowanie do szpitala uzdrowiskowego należy przesłać do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „skierowanie na leczenie uzdrowiskowe”, w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia przez lekarza POZ, pod rygorem utraty ważności skierowania.

Adres:
Śląski OW NFZ w Katowicach
Kossutha 13
40-844 Katowice

Kontakt

Chcesz odwiedzić nasze uzdrowisko? Masz pytania?  Skontaktuj się z nami.

Uzdrowisko

Recepcja: (32) 449 20 00

Sekretariat: (32) 449 21 01

Fax: (32) 449 21 17

Email: sekretariat@gozdroj.pl

Obsługa medyczna

Rejestracja, szpital: (32) 449 20 31

Planowanie, rejestracja, poradnia: (32) 449 20 02

Email: cop@gozdroj.pl

Szpital dziecięcy Stokrotka

Rejestracja, szpital: (32) 449 20 44

Planowanie, rejestracja, poradnia: (32) 449 20 44

Email: stokrotka@gozdroj.pl