Pomiń linki

Szkoła

Szpital Stokrotka

Szpital dziecięcy Stokrotka - galeria prawo

Dzieci leczące się w Stokrotce realizują obowiązek szkolny w Zespole Szkół przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. (aktywny link). W jego skład wchodzi szkoła podstawowa  i liceum ogólnokształcące. Z powodu porannych zabiegów lekcje odbywają się w godzinach popołudniowych.

Zajęcia prowadzone są, zgodnie z założeniami reformy i pedagogiki leczniczej, nowoczesnymi metodami nauczania.

Dzięki systematycznej nauce, dzieci nie nabywają zaległości, mają szansę rozwijać swoje pasje i zainteresowania dzięki zajęciom dodatkowym oraz aktywnie spędzają czas.
W szkole działa biblioteka, organizowane są różne konkursy i zabawy z opiekunami.

Każdy uczeń kończący pobyt, otrzymuje zaświadczenie o spełnieniu obowiązku szkolnego wraz z wykazem uzyskanych ocen z poszczególnych przedmiotów oraz opinią z zachowania.
Szkoły macierzyste mają obowiązek respektowania ocen uzyskanych przez dziecko  w szkole sanatoryjnej.

Aby dziecko mogło uczęszczać do szkoły podczas pobytu leczniczego należy dostarczyć:

zaświadczenie ze szkoły macierzystej dziecka stwierdzające, że jest ono jej uczniem oraz opinię wychowawcy klasy

orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli dziecko takie posiada (kopia)

Dokumenty należy oddać podczas przyjęć dziecka do placówki.
Prosimy, aby dzieci były zaopatrzone w:

podręczniki, ćwiczenia

zeszyty ze swojej szkoły macierzystej

przybory szkolne

obuwie zmienne (sportowe z jasną podeszwą)

Kontakt

Chcesz odwiedzić nasze uzdrowisko? Masz pytania?  Skontaktuj się z nami.

Uzdrowisko

Recepcja: (32) 449 20 00

Sekretariat: (32) 449 21 01

Fax: (32) 449 21 17

Email: sekretariat@gozdroj.pl

Obsługa medyczna

Rejestracja, szpital: (32) 449 20 31

Planowanie, rejestracja, poradnia: (32) 449 20 02

Email: cop@gozdroj.pl

Szpital dziecięcy Stokrotka

Rejestracja, szpital: (32) 449 20 44

Planowanie, rejestracja, poradnia: (32) 449 20 44

Email: stokrotka@gozdroj.pl