Pomiń linki

Poradnie

Szpital Stokrotka

Szpital dziecięcy Stokrotka - galeria lewo

Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny dla dzieci Stokrotka w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ oferuje konsultacje dla dzieci i młodzieży w wieku od 2. miesiąca do 18 roku życia.
W poradniach specjalistycznych:

laryngologicznej

rehabilitacyjnej

Zasady przyjęcia do poradni:
Skierowanie do Poradni może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego: lekarze rodzinni, specjaliści z poradni chirurgicznych, ortopedycznych, neurologicznych, neurochirurgicznych, reumatologicznych dla dzieci oraz lekarze oddziałów szpitalnych (pediatrycznych, neurologicznych, chirurgicznych, ortopedycznych, neurochirurgicznych)

Skierowania należy dostarczyć osobiście na adres:
Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Stokrotka
Poradnia
ul. Uzdrowiskowa 49
43-230 Goczałkowice-Zdrój
lub kontaktować się telefonicznie na nr 32 449 20 44.
Poradnie działają od poniedziałku do piątku.

Poradnia laryngologiczna

Poradnia laryngologiczna świadczy usługi w zakresie konsultacji specjalistycznych w dziedzinie otorynolaryngologii czyli leczenie chorób uszu, zatok, gardła, krtani, nosa.
Nasi specjaliści: lek. med. Wojciech Krzywoń – specjalista otolaryngolog.

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna jest poradnią specjalistyczną zajmującą się diagnostyką i leczeniem schorzeń narządu ruchu m.in.: zespołów przeciążeniowych, chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa i stawów, stanów po urazach.

Poradnia uzdrowiskowa

Poradnia specjalistyczna zajmująca się diagnostyką i leczeniem schorzeń narządu ruchu. Konsultacja komercyjna w cenie 100 złotych.

Przy Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Stokrotka działa na zasadach komercyjnych prywatna poradnia neurologiczna, w której można skonsultować dzieci i młodzież w wieku od 2 miesiąca do 18 roku życia.

Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu nerwowego jak:

wrodzone wady układu nerwowego

opóźnienie rozwojowe niemowląt i małych dzieci

uszkodzenia okołoporodowe

padaczki i inne zaburzenia napadowe

bóle głowy

stany po urazach głowy

inne zaburzenia napadowe

uszkodzenia układu nerwowego związane z patologią okresu płodowego i okołoporodowego

mózgowe porażenie dziecięce

choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego

fakomatozy

choroby demielinizacyjne

choroby nerwowo-mięśniowe

zaburzenia obejmujące nerwy i korzenie nerwowe

niepełnosprawność intelektualna

zaburzenia neurorozwojowe

zaburzenia pozapiramidowe

Koszt konsultacji lekarskiej (czas trwania wizyty ok 30 min): 160 złotych
Godziny konsultacji do ustalenia telefonicznie pod nr 32 449 20 44 lub w sekretariacie medycznym Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci STOKROTKA
ul. Uzdrowiskowa 49
43-230 Goczałkowice-Zdrój

Nasi specjaliści: dr n. med. Anna Kostorz – specjalista neurologii dziecięca i pediatrii.

Kontakt

Chcesz odwiedzić nasze uzdrowisko? Masz pytania?  Skontaktuj się z nami.

Uzdrowisko

Centrala: (32) 449 20 00

Sekretariat: (32) 449 21 01

Fax: (32) 449 21 17

Email: biuro@gozdroj.pl

Obsługa medyczna

Rejestracja, szpital: (32) 449 20 31

Planowanie, rejestracja, poradnia: (32) 449 20 02

Email: cop@gozdroj.pl

Szpital dziecięcy Stokrotka

Rejestracja, szpital: (32) 449 20 44

Planowanie, rejestracja, poradnia: (32) 449 20 44

Email: stokrotka@gozdroj.pl