Pomiń linki

Prezes Uzdrowiska Jarosław Wieszołek powołany do Śląskiej Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego została powołana Śląska Rada ds. Sprawiedliwej Transformacji. W skład Rady wszedł prezes Zarządu Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. – Jarosław Wieszołek,  jako przedstawiciel podmiotu zaangażowanego w społeczny proces transformacji.

Zadaniem Rady  jest rola opiniodawcza i pomocnicza w związku z rozdysponowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji tj. 2,2 mld euro przeznaczonych na stworzenie nowych gałęzi w przemyśle z wykorzystaniem technologii przyjaznych środowisku naturalnemu, rewitalizację terenów pogórniczych i poprzemysłowych, zapewnienie miejsc pracy i przestrzeni do rozwoju regionu.

Rada składa się z ponad 60 reprezentantów samorządów regionalnych, strony rządowej i pozarządowej, przedstawicieli biznesu, strony związkowej, naukowców i ekspertów oraz instytucji kultury. Podczas ostatniego spotkania poruszono kwestie związane z uruchomieniem środków finansowych, realizacji projektów i inicjatyw związanych z procesem transformacji.

Wszelkie informacje dotyczące bieżących działań, plan transformacji czy też dokumenty źródłowe dostępne są na stronie: https://transformacja.slaskie.pl/