Pomiń linki

Prezentacja bieżących oraz planowanych inwestycji podczas posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej

Dnia 24 stycznia w siedzibie Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisji Uzdrowiskowej.


Jednym z punktów zebrania było wystąpienie prezesa Zarządu Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój – Jarosława Wieszołka dotyczące określenia możliwych obszarów współpracy z samorządem. Uczestnicy spotkania uzyskali informacje o zaawansowaniu prac związanych z budową Inhalatorium wraz z Eko-zakątkiem oraz modernizacją Starej Pijalni. Inwestycje te niebawem już służyć będą kuracjuszom i mieszkańcom regionu. Przedstawione zostały również planowane działania, które podniosłyby dostępność Uzdrowiska dla pacjentów m.in. budowa zatok autobusowych, czy też budowa parkingu wielopoziomowego.

O szczegółach współpracy będziemy rozmawiać 13 lutego z panią Gabrielą Plachą – Wójtem Gminy Goczałkowice Zdrój oraz z Członkami Komisji Uzdrowiskowej.